Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633037 nr. 177

33 037 Mestbeleid

Nr. 177 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 juni 2016

De vaste commissie voor Economische Zaken heeft mij verzocht om een stand van zaken van de Regeling Ammoniak en Veehouderij en het op naam stellen van stalconcepten.

In het AO «Ondernemen en Bedrijfsfinanciering» van 21 januari heeft het lid Gesthuizen aangekaart dat het publiceren van nieuwe, goedgekeurde ammoniakreducerende stalsystemen in de proefstalregeling onder de Regeling Ammoniak en Veehouderij (RAV) als neveneffect heeft dat deze na te maken zijn door anderen dan de ontwerper daarvan. Het systeem van de proefstalbeoordeling kan daardoor innovatie in de weg staan. De Staatssecretaris van IenM heeft daarom eerder al een extern bureau laten adviseren hoe een proefstalregeling anders ingericht zou kunnen worden. Inmiddels kijkt de Staatssecretaris van IenM naar de mogelijkheden om de betreffende systemen in de RAV op naam op te nemen, met behulp van certificaten, en welk effect dit heeft op innovatie.

De Staatssecretaris heeft het advies van het externe bureau aan uw Kamer gestuurd en aangegeven hoe zij daarmee aan de slag wil (Kamerstuk 33 037, nr. 175). De Staatssecretaris van IenM zal u vóór het einde van het jaar informeren over de bevindingen en het verdere verloop.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp