Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533037 nr. 141

33 037 Mestbeleid

Nr. 141 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 januari 2015

Naar aanleiding van uw brief van 18 december, waarin u mij verzoekt om geen onomkeerbare stappen te zetten totdat het verslag naar aanleiding van het schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit emissiearme huisvesting landbouwhuisdieren naar genoegen met de Kamer zal zijn besproken, zeg ik u toe dat ik in afwachting van dit overleg het ontwerpbesluit nog niet voor advies naar de Raad van State zal zenden.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld