Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633033 nr. 16

33 033 Wapen- en munitiebezit

Nr. 16 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 november 2015

Op 5 november heeft de vaste commissie van Veiligheid en Justitie onder verwijzing naar het mondelinge vragenuur van 16 december 2014 (Handelingen II 2014/15, nr. 37, mondelinge vragen van het lid Kooiman) mij verzocht om de resultaten van het onderzoek naar zware luchtdrukwapens aan uw Kamer te doen toekomen. Het totale onderzoek is nog niet afgerond.

Ik verwacht voor 1 april 2016 u de resultaten van het totale onderzoek en mijn beleidsvoornemen toe te zenden.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff