Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333032 nr. 17

33 032 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie

Nr. 17 HERDRUK1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 november 2012

Tijdens het debat op 23 oktober jl. (Handelingen II 2012/2013, nr. 13, behandeling Juridisch ouderschap) over het wetsvoorstel lesbisch ouderschap (Kamerstukken 33 032) heb ik uw Kamer toegezegd nader onderzoek te doen naar de situatie waarbij kinderen opgroeien in zogenoemde meeroudergezinnen.

In Engeland is het mogelijk dat meer dan twee personen gezag over een en hetzelfde kind uitoefenen. In het onderzoek zal daarom aandacht zijn voor:

  • 1. Een vergelijking van de inhoud en werking van het Engelse en het Nederlandse gezagsrecht met het oog op het wettelijk regelen van de rechtspositie van alle betrokken ouders en met name het kind in deze situaties.

  • 2. Een inventarisatie van de voor- en de nadelen die binnen het Nederlandse familierecht aan gezag van meer dan twee ouders zijn verbonden en in dit licht:

    • de vraag in hoeverre de mogelijkheid van dwingende afspraken, bijvoorbeeld in de vorm van een donorschapsplan, kan bijdragen aan het regelen van de rechtspositie van kinderen en ouders in deze situaties;

    • de vraag of de situatie van kinderen van lesbische moeders juridisch op gelijke wijze kan worden geregeld als die van kinderen met ouders van verschillend geslacht (bijv. kinderen in stiefgezinnen) en wat de voor- en nadelen daarvan zijn; en

    • andere rechtsgevolgen die mogelijk aan gezag gekoppeld zijn, zoals het onderhoudsrecht.

Het onderzoek zal zo spoedig mogelijk van start gaan.

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven


X Noot
1

I.v.m. het wegvallen van de opsomming.