33 026 Burgerinitiatief «Legalisatie van stervenshulp aan ouderen die hun leven voltooid achten»

Nr. 6 MOTIE VAN DE LEDEN KLIJNSMA EN VOORTMAN

Voorgesteld 8 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het burgerinitiatief «Uit vrije wil» een maatschappelijke discussie heeft geëntameerd over het voltooid leven;

overwegende, dat het hier een breed gedragen initiatief betreft, dat in korte tijd ondertekend is door bijna 117 000 Nederlanders die het initiatief steunen;

verzoekt de regering om op basis van «Uit vrije wil» en relevante onderzoeken een brede maatschappelijke discussie te stimuleren en in het voorjaar van 2013 de Tweede Kamer te rapporteren over resultaten van de maatschappelijke discussie over de problematiek van het voltooide leven van ouderen en de daarmee samenhangende wens naar stervenshulp,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klijnsma

Voortman

Naar boven