33 026 Burgerinitiatief «Legalisatie van stervenshulp aan ouderen die hun leven voltooid achten»

Nr. 4 MOTIE VAN HET LID KLIJNSMA C.S.

Voorgesteld 8 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

gehoord de beraadslaging over het burgerinitiatief «Voltooid leven»,

overwegende dat aanvullend onderzoek en het voortzetten van het maatschappelijk debat noodzakelijk is;

verzoekt de Kamer om het burgerinitiatief «Uit vrije wil» aan te houden tot de resultaten van bovengenoemd maatschappelijk debat alsook van het onderzoek bekend zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klijnsma

Voortman

Van Miltenburg

Gerbrands

Naar boven