33 026 Burgerinitiatief «Legalisatie van stervenshulp aan ouderen die hun leven voltooid achten»

Nr. 3 MOTIE VAN HET LID DIJKSTRA

Voorgesteld 8 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat iedere oudere de vrijheid moet hebben om zelf te bepalen hoe en wanneer hij of zij wil sterven;

spreekt uit dat op uitdrukkelijk verzoek van de individuele oudere en onder strikte voorwaarden van zorgvuldigheid en toetsbaarheid stervenshulp aan ouderen die hun leven voltooid achten mogelijk wordt;

verzoekt de regering samen met de indieners van het burgerinitiatief Voltooid Leven een wetsvoorstel te formuleren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkstra

Naar boven