33 026 Burgerinitiatief «Legalisatie van stervenshulp aan ouderen die hun leven voltooid achten»

Nr. 2 MOTIE VAN HET LID DIJKSTRA

Voorgesteld 8 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat iedere oudere de vrijheid moet hebben om zelf te bepalen hoe en wanneer hij of zij wil sterven;

spreekt uit dat op uitdrukkelijk verzoek van de individuele oudere en onder strikte voorwaarden van zorgvuldigheid en toetsbaarheid stervenshulp aan ouderen die hun leven voltooid achten, mogelijk wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkstra

Naar boven