Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201733018 nr. 7

33 018 Voorstel van wet van de leden Gesthuizen, Smeets, Blanksma-Van den Heuvel en Van Gent tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek houdende verbetering van de huurbescherming van huurders van bedrijfsruimte

Nr. 7 BRIEF VAN HET LID GESTHUIZEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 maart 2017

Hierbij deel ik u mede dat in verband met het vertrek uit de Kamer van de leden Smeets, Blanksma-Van den Heuvel en Van Gent, dit initiatiefwetsvoorstel in het vervolg zal worden verdedigd door ondergetekende.

Gesthuizen