Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233017 nr. 10

33 017 Wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met het afschaffen van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen

Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN HEIJNEN EN SCHOUW

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering voorstelt om de mogelijkheid om deelgemeenten in te stellen vanwege het streven naar een krachtige en kleine overheid en vanwege de ontwikkeling van deze deelgemeenten tot een afzonderlijke bestuurslaag;

verzoekt de regering de gemeentebesturen van Amsterdam en Rotterdam te verzoeken binnen een jaar met voorstellen te komen tot bijstelling van het deelgemeentestelsel die aan deze overwegingen tegemoetkomen;

en besluit de behandeling van het wetsvoorstel tot (...) afschaffing van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen, tot die tijd aan te houden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Heijnen

Schouw