33 016 Energiebesparing: ambities en resultaten

Nr. 1 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 6 oktober 2011

Hierbij bieden wij u het op 22 september 2011 door ons vastgestelde rapport «Energiebesparing: ambities en resultaten» aan.

Algemene Rekenkamer

drs. Saskia J. Stuiveling,

president

dr. Ellen M.A. van Schoten RA,

secretaris

Naar boven