33 009 Innovatiebeleid

29 338 Wetenschapsbudget

Nr. 91 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 juni 2020

Hierbij deel ik met u een brief over optimale synergie tussen het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid en de Nationale Wetenschapsagenda1 die ik, mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK), naar de Kenniscoalitie stuurde.2 Dit is tevens de brief die is gevraagd door het lid Wiersma in verband met zijn aangehouden motie over de resterende oploop van de middelen van de Nationale Wetenschapsagenda (Kamerstuk 26 643, nr. 686). Bijgevoegd vindt u ook de vraag over synergie die ik, mede namens de Staatssecretaris van EZK, aan de Kenniscoalitie stelde en het antwoord van de Kenniscoalitie3.

Om de synergie tussen het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid en de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) te vergroten, reserveer ik de helft van de oploop van de NWA-middelen vanaf 2020 (€ 11 miljoen van de € 22 miljoen) voor thematische onderzoekscalls met medefinanciering van departementen. Het budget van deze programmalijn van de NWA neemt hierdoor fors toe van € 14,5 naar € 25,5 miljoen. Met de thematische calls binnen de NWA kunnen departementen investeren in onderzoek dat relevant is voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken, waaronder de energietransitie, inclusie en sleuteltechnologieën zoals kunstmatige intelligentie. NWO, departementen en andere betrokkenen ontwikkelen deze calls samen. Tegelijkertijd zijn NWO en departementen betrokken bij de ontwikkeling van calls in het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid en, hierbinnen, het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC). Hierdoor kunnen NWA-calls en KIC-calls op vraagstukken zoals kunstmatige intelligentie op elkaar worden afgestemd.

In 2020 reserveer ik € 7,5 miljoen van het NWA-budget voor thematische calls (€ 25,5 miljoen) voor een onderzoekscall op het gebied van kunstmatige intelligentie. Dit is veruit de grootste investering binnen het thematische deel van de NWA. Departementen maar ook andere organisaties kunnen deze call medefinancieren. Hiermee kan NWO een call over kunstmatige intelligentie ontwikkelen van minstens € 15 mln.

Ook de komende jaren kunnen NWO en departementen, samen met andere relevante organisaties, een dergelijke grote thematische NWA-call ontwikkelen naast de reguliere thematische NWA-calls.

Mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

De Kenniscoalitie bestaat uit de Vereniging van Universiteiten (VSNU), de Vereniging Hogescholen (VH), de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de samenwerkende Toegepast Onderzoek Organisaties (TO2-federatie), VNO-NCW en MKB Nederland.

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven