33 009 Innovatiebeleid

Nr. 80 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 september 2019

In september 2018 heeft het kabinet besloten om voor de derde maal de competitie Nationale Iconen uit te schrijven. Nationale Iconen zijn innovaties die uitblinken in het bieden van oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Producten of diensten waarmee Nederland innovatief voorop loopt in de wereld en waar bovendien een duidelijk verdienmodel in zit voor de Nederlandse economie.

Onze ondernemers en onderzoekers hebben hierin een grote staat van dienst. Denk aan historische iconen als de microscoop, de Deltawerken en technologieën als WiFi en Bluetooth. De verkiezing van de Nationale Iconen onderstreept de ambities van het kabinet om als Europees innovatieleider toonaangevend te blijven. Bioneedle, Organoide, Solynta en QuTech zijn de eerste projecten die door het kabinet in 2014 tot Nationaal Icoon zijn benoemd. Hierna volgden Groasis, Lighthouse en RedStack in 2016. Met deze brief informeer ik uw Kamer over de resultaten van de derde zoektocht naar de Nationale Iconen.

Tijdens de Innovation Expo in oktober 2018 heb ik namens het kabinet het startsein gegeven voor de derde competitie Nationale Iconen. Voor deze editie zijn in totaal 55 goede projecten ingediend. Een jury – bestaande uit Hans Wijers (voorzitter), Barbara Baarsma, Frans Blom, Marion Koopman, Aukje Kuypers en Wim van Saarloos – heeft de ingediende projecten beoordeeld en heeft een advies uitgebracht aan het kabinet. Het juryrapport vindt u in de bijlage van deze brief1.

Het kabinet heeft het advies van de jury gevolgd en de volgende Nationale Iconen benoemd:

Hiberband Internet of Things satellietnetwerk van Hiber

Via een eigen satellietnetwerk – dat minstens eens per dag de hele wereld ziet – kan HiberBand allerlei sensoren en toepassingen uitlezen. Handig voor bedrijven die met hun fysieke spullen waar ook ter wereld (denk aan vrachtauto’s, treinwagons, gastanks, graansilo’s) willen communiceren om bijvoorbeeld te checken of er voldoende voorraad is en of er onderhoud nodig is. Hiberband brengt in feite pakketjes met data van plek A naar B en doen dat energiezuinig, goedkoop en wereldwijd. Die combinatie is uniek.

Inreda Diabetic Kunstalvleesklier

De Inreda Artificial Pancreas maakt het mogelijk de zelfredzaamheid van mensen met diabetes te verhogen, beter te monitoren en daardoor complicaties te voorkomen. Deze kunstmatige alvleesklier – een volledig automatisch systeem dat de gehele glucose regulatie van de patiënt niet alleen monitort, maar daadwerkelijk overneemt – levert daardoor een duidelijke bijdrage aan gezondheid en kwaliteit van leven. Het biedt veel meer gemak voor de kwaliteit van leven van diabetespatiënten (geen constante ingewikkelde berekeningen en geen angst voor te lage bloedsuikers) en draagt bovendien bij aan de kostenbesparing in de zorg.

Ioniqa PET-Upcycling

Met deze chemische recycling-methode voor PET-plastic afval kan tot 25% van de wereldwijde plasticproductie oneindig worden ge-upcycled. De kwaliteit van deze nieuw geproduceerde PET is bovendien gelijkwaardig aan dat geproduceerd uit olie, terwijl de footprint 75% lager is dan bij plastic uit olie. Met deze techniek wordt het voor het eerst echt mogelijk om de productie en verwerking van plastic volledig circulair te maken. Ioniqa werkt op dit gebied ook samen met Unilever en Coca Cola.

Ondersteuning

Het kabinet zal de Nationale Iconen helpen om hun ambities waar te maken en geeft ze een internationaal podium. De betrokken ondernemers en onderzoekers krijgen drie jaar lang een ondersteuningsprogramma op maat, bijvoorbeeld door deelname aan handelsmissies, het leggen van contacten en hulp bij wet- en regelgeving. Daarnaast krijgen ze een Minister of Staatssecretaris als ambassadeur. Deze biedt bijvoorbeeld toegang tot een groot netwerk bij het aanboren van nieuwe mogelijkheden in binnen- en buitenland.

De bewindspersonen die als ambassadeur zullen optreden zijn:

  • Minister Bijleveld voor Inreda;

  • Staatssecretaris Van Veldhoven voor Ioniqa;

  • Staatssecretaris Keijzer voor Hiberband.

Het kabinet zal zich de komende drie jaar inzetten om deze Nationale Iconen te begeleiden en is er trots op dat deze mooie bedrijven bijdragen aan het innovatieve imago van Nederland.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven