33 009 Innovatiebeleid

Nr. 25 MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS EN DUISENBERG

Voorgesteld 23 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat volgens het WTI2-rapport het relatieve aantal afgestudeerden in natuurwetenschappen, wiskunde en techniek in het hoger onderwijs fors lager ligt dan in de ons omringende landen en zelfs lager ligt dan gemiddeld in de EU;

constaterende dat Nederland volgens het rapport-Breimer steeds minder in staat is om chemische en fysische toponderzoekers aan te trekken en te behouden;

constaterende dat alfa- en gammawetenschappen binnen de NWO één domein zullen gaan vormen;

overwegende dat Nederland de ambitie heeft uitgesproken, tot de top vijf van kenniseconomieën te blijven behoren;

verzoekt de regering om, voorafgaand aan de implementatie van de wetenschapsagenda de relatieve en absolute omvang van de alfa-, bèta-, gamma- en technische wetenschappen te monitoren en die omvang in internationaal verband te vergelijken met de ons omringende landen en met de andere kenniseconomieën in de wereldtop;

verzoekt de regering tevens, om daarna periodiek hierover aan de Kamer te rapporteren bij de verdere implementatie van de wetenschapsagenda,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins

Duisenberg

Naar boven