Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633009 nr. 24

33 009 Innovatiebeleid

Nr. 24 MOTIE VAN HET LID BRUINS

Voorgesteld 23 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat wetenschappelijke talenten een te groot deel van hun tijd bezig zijn met het verwerven van onderzoeksgeld;

verzoekt de regering om, experimenten met innovatieve vormen van ex ante-onderzoeksbeoordeling te stimuleren en te entameren, bijvoorbeeld door de NWO een opdracht te geven om een dergelijk experiment uit te voeren in 2017,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins