Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233004 nr. 19

33 004 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2012)

Nr. 19 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 december 2011

Tijdens de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2012 op 16 november 2011 in de Tweede Kamer heb ik toegezegd de concept wijzigingen van het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst die voortvloeien uit het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2012 toe te sturen. Deze concept lagere regelgeving treft u bijgaand aan.1

De staatssecretaris van Financiën,

F. H. H. Weekers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.