Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233003 nr. 68

33 003 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012)

Nr. 68 MOTIE VAN HET LID HUIZING

Voorgesteld 15 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat cultureel ondernemerschap en de aftrek van giften aan algemeen nut beogende instellingen (anbi's) die als culturele instelling zijn aangemerkt binnen de Geefwet wordt gestimuleerd;

constaterende, dat volgens de huidige definiëring sprake zal zijn van een culturele instelling als deze statutair en feitelijk activiteiten ontwikkelt gericht op realisatie van cultureel aanbod en deze toegankelijk is voor publiek;

overwegende, dat met bovenstaande beschrijving de begrippen «culturele instelling» en «cultureel aanbod» onvoldoende zijn gedefinieerd waardoor de fiscale beheersbaarheid van de Geefwet wordt bemoeilijkt;

verzoekt de regering te komen tot nadere definitie van het begrip «culturele instelling» zoals deze wordt toegepast binnen de Geefwet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Huizing