Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233003 nr. 67

33 003 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012)

Nr. 67 MOTIE VAN DE LEDEN HUIZING EN VAN VLIET

Voorgesteld 15 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in 2009 met de wijziging anbi-regeling de integriteitseis voor algemeen nut beogende instellingen (anbi's) is ingevoerd waarbij organisaties de anbi-status onthouden of ontnomen kan worden indien de organisatie, een bestuurder, een feitelijk leidinggevende of een gezichtsbepalend persoon in de laatste vier jaar onherroepelijk is veroordeeld wegens het aanzetten tot haat, aanzetten tot geweld of gebruik van geweld;

constaterende, dat nog altijd organisaties of personen in dienst van deze organisaties na wetsovertredingen hun anbi-status blijvend genieten;

overwegende, dat een anbi die de Nederlandse wet overtreedt onmogelijk kan spreken van het dienen van algemeen nut;

verzoekt de regering te komen tot een voorstel waarbij de huidige regelgeving wordt aangescherpt zodat een organisatie met de anbi-status, of een bestuurder, een feitelijk leidinggevende of een gezichtsbepalend persoon die de Nederlandse wet overtreedt en daarvoor onherroepelijk strafrechtelijk veroordeeld wordt, de anbi-status voor een periode van vijf jaar wordt ontnomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Huizing

Van Vliet