Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233003 nr. 66

33 003 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012)

Nr. 66 MOTIE VAN HET LID KOOLMEES C.S.

Voorgesteld 15 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Nederlandsche Bank in haar Overzicht Financiële Stabiliteit waarschuwt voor risico's van de grote particuliere schuld voor de stabiliteit van de

Nederlandse economie;

overwegende, dat deze schuld met name wordt gedreven door het gehanteerde fiscale regime;

verzoekt de regering het fiscale regime zodanig aan te passen dat het hebben van schulden niet langer wordt gestimuleerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koolmees

Verhoeven

Schouten