Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233003 nr. 65

33 003 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012)

Nr. 65 MOTIE VAN DE LEDEN BRAAKHUIS EN GROOT

Voorgesteld 15 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat autoleasemaatschappijen sinds kort de mogelijkheid bieden om fietsen te leasen;

constaterende, dat het privégebruik van de leasefiets in de Wet op de loonbelasting 1964 aangemerkt wordt als «loon in natura» en daardoor belast wordt en/of op het budget van de werkkostenregeling drukt;

constaterende, dat de leasefiets vanaf de eerste kilometer privégebruik belast wordt, terwijl voor de auto een vrijstelling tot 500 km per jaar geldt en de leasefiets hiermee onevenredig zwaar en maximaal belast wordt ten opzichte van auto's en andere ter beschikking gestelde middelen zoals mobiele telefoons;

constaterende, dat het hanteren van een kilometerregistratie voor leasefietsen tot handhavingsproblemen en hoge administratieve lasten leidt;

van mening, dat het gebruik van leasefietsen een gezonde en duurzame bijdrage kan leveren aan de oplossing voor regionale verkeersknelpunten;

verzoekt de regering om in de Wet op de loonbelasting 1964 een ondergrens voor zakelijk gebruik van de leasefiets vergelijkbaar met de mobiele telefoon op te nemen, waarbij geldt dat vanaf deze ondergrens het privégebruik nihil gewaardeerd wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Braakhuis

Groot