Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233003 nr. 64

33 003 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012)

Nr. 64 MOTIE VAN DE LEDEN BRAAKHUIS EN GROOT

Voorgesteld 15 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat geen wegen- of aanschafbelasting wordt betaald voor brom- en snorfietsen;

overwegende, dat brom- en snorfietsen vijf keer zo veel lawaai maken als een gemiddelde auto en acht keer zo veel fijnstof uitstoten als een gemiddelde dieselauto;

overwegende, dat fijnstof een groot probleem vormt voor de luchtkwaliteit in onze steden;

constaterende, dat er inmiddels goede, stille en schone elektrische alternatieven voorhanden zijn;

verzoekt de regering voor niet-elektrische brom- en snorfietsen en voor scooters een aanschafbelasting in te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Braakhuis

Groot