Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233003 nr. 63

33 003 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012)

Nr. 63 MOTIE VAN HET LID BRAAKHUIS

Voorgesteld 15 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het urencriterium in de zelfstandigenaftrek leidt tot grote irritatie bij zelfstandig ondernemers;

van mening, dat er goede alternatieven denkbaar zijn, zoals een omzetcriterium of een winstcriterium;

overwegende, dat de SER ook heeft geadviseerd deze alternatieven nader te onderzoeken;

verzoekt de regering alternatieven voor het urencriterium in kaart te brengen en de Tweede Kamer daarover te informeren voor het overleg over de fiscale agenda,

en gaat over tot de orde van de dag.

Braakhuis