Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233003 nr. 62

33 003 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012)

Nr. 62 MOTIE VAN DE LEDEN BRAAKHUIS EN GROOT

Voorgesteld 15 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de huidige substance-eisen niet tegenhouden dat 13 000 doelvennootschappen via brievenbusmaatschappijen enorme geldbedragen door Nederland sluizen;

overwegende, dat dit met name gebeurt vanwege de fiscale verdragen van Nederland;

van mening, dat het niet wenselijk is dat ontwikkelingslanden hierdoor inkomsten mislopen;

verzoekt de regering de substance-eisen en de naleving van de substance-eisen tegen het licht te houden en de Tweede Kamer hierover te informeren voor het AO Fiscale agenda,

en gaat over tot de orde van de dag.

Braakhuis

Groot