Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233003 nr. 61

33 003 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012)

Nr. 61 MOTIE VAN HET LID BRAAKHUIS

Voorgesteld 15 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat de geheimhoudingsplicht de parlementaire controle op de Belastingdienst bemoeilijkt;

overwegende, dat een goede parlementaire controle van groot belang is;

overwegende, dat meer transparantie daarvoor een vereiste is;

verzoekt de regering een notitie op te stellen voor het overleg over de fiscale agenda hoe het parlementair toezicht op de Belastingdienst kan worden verbeterd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Braakhuis