Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233003 nr. 60

33 003 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012)

Nr. 60 MOTIE VAN HET LID BASHIR

Voorgesteld 15 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de totale hypotheekschuld sinds 1995 explosief is toegenomen van 140 mld. naar 653 mld. in 2010;

constaterende, dat de kosten die aan de hypotheekrenteaftrek zijn verbonden, enorm oplopen van 3,8 mld. in 1995 tot 11,4 mld. in 2010;

overwegende, dat binnen de groep huiseigenaren de 10% hoogste inkomens 31% krijgt van het totale bedrag aan hypotheekrenteaftrek en de 10% laagste inkomens maar 3% van het totale bedrag;

verzoekt de regering met voorstellen te komen om de hypotheekrenteaftrek te beperken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir