Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233003 nr. 59

33 003 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012)

Nr. 59 MOTIE VAN HET LID BASHIR

Voorgesteld 15 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de vermogensrendementsheffing uitgaat van een fictief rendement van 4%;

overwegende, dat dit fictief rendement in economisch betere tijden te laag is;

overwegende, dat dit fictief rendement in economisch slechtere tijden te hoog is;

overwegende, dat de vermogenswinstbelasting uitgaat van het werkelijk behaalde rendement;

verzoekt de regering om een vermogenswinstbelasting in te voeren in plaats van de vermogensrendementsheffing,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir