Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233003 nr. 58

33 003 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012)

Nr. 58 MOTIE VAN DE LEDEN BASHIR EN IRRGANG

Voorgesteld 15 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Nederlandse goede-doelensector verre van transparant is;

constaterende, dat er een wirwar aan keurmerken, gedragscodes, vertegenwoordigingsorganen en databases voor goede doelen bestaat;

overwegende, dat transparantie en eenduidigheid van belang zijn om het toezicht op de anbi's te verbeteren;

verzoekt de regering een openbare database op te zetten waaraan anbi's verplicht worden om gegevens te leveren, zoals een jaarrekening en een beleidsplan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir

Irrgang