Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233003 nr. 56

33 003 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012)

Nr. 56 MOTIE VAN DE LEDEN GROOT EN OMTZIGT

Voorgesteld 15 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering wijzigingen wil aanbrengen in de fiscale positie van woningcorporaties;

overwegende, dat woningcorporaties geen gewone ondernemingen zijn maar organisaties met een specifieke maatschappelijke taak;

verzoekt de regering in een nota aan de Tweede Kamer voor 1 april 2012 haar visie te geven op de maatschappelijke rol van woningcorporaties en de daarbij passende fiscale behandeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Groot

Omtzigt