Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233003 nr. 55

33 003 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012)

Nr. 55 MOTIE VAN HET LID GROOT

Voorgesteld 15 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de hoogtes van de heffingen op loon uit arbeid en op winst uit onderneming verschillen;

overwegende, dat die verschillen effect hebben op de persoonlijke afweging tussen werken in loondienst en werken als ondernemer, maar ook op de belastinginkomsten en de financiële positie van de sociale fondsen;

verzoekt de regering een overzicht te maken van de verschillen in het bruto-nettotraject en het besteedbaar inkomen van werknemers en ondernemers, van de argumenten voor die verschillen en van de effecten van die verschillen op de belastinginkomsten en de financiële positie van sociale fondsen, en de Kamer daarover voor 1 april 2012 te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Groot