Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233003 nr. 51

33 003 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012)

Nr. 51 MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN BRAAKHUIS

Voorgesteld 15 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de vrijstelling voor oldtimers in de motorrijtuigenbelasting bedoeld is voor auto's die als hobby gehouden worden;

constaterende, dat er parallelimport van zeer vervuilende auto's van ongeveer 25 jaar uit omringende landen plaatsvindt, die leidt tot ongewenst gebruik van de oldtimervrijstelling;

verzoekt de regering voor 1 maart 2012 met een plan te komen om de parallelimport van oude vervuilende «oldtimers» te beperken, bijvoorbeeld door eisen te stellen aan geïmporteerde auto's,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Braakhuis