Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233003 nr. 50

33 003 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012)

Nr. 50 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S.

Voorgesteld 15 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat beleggingen in duurzame projecten een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan doelstellingen op het gebied van milieu, innovatie en economie;

constaterende, dat de staatssecretaris aan de Eerste Kamer heeft toegezegd de negatieve gevolgen van het afschaffen van de heffingskorting te monitoren;

constaterende, dat veel innovatieve en duurzame projecten door de afbouw van de heffingskorting gestaakt zijn;

verzoekt de regering in samenspraak met de aanbieders van groenfondsen en investeerders en gebruikers te komen met een budgettair-neutraal alternatief voor het afbouwen van de heffingskorting voor groen, cultureel en sociaal-ethisch beleggen, waarbij het fiscale voordeel bij de projecten voor groen beleggen terechtkomt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Groot

Koolmees

Braakhuis

Schouten