Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233003 nr. 47

33 003 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012)

Nr. 47 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld 15 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat belastingen een belangrijke factor vormen voor investeringsbeslissingen;

overwegende, dat het de rechtszekerheid ten goede komt als de overheid vroegtijdig duidelijkheid kan bieden over die belastingen die rechtstreeks zien op langetermijninvesteringen;

constaterende, dat de wetswijzigingen in het Belastingplan slechts enkele weken voor het nieuwe jaar definitief zijn;

constaterende, dat dit te laat is voor belangrijke langetermijninvesteringen;

verzoekt de regering wetswijzigingen voor belastingen die een grote invloed hebben op langetermijninvesteringen aan het begin van het jaar aan de Kamer voor te leggen, met uitzondering van reparaties die zien op het bestrijden van misbruik, zodat deze wetswijzigingen nog voor het zomerreces door de Staten-Generaal aangenomen kunnen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt