Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233003 nr. 44

33 003 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2012)

Nr. 44 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET

Voorgesteld 15 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het zeker in deze tijden van versobering een juist signaal is om ambtenaren alleen een dienstauto met chauffeur te geven bij uiterste noodzaak;

constaterende, dat het gebruik van dienstauto's met chauffeur bij de Belastingdienst vragen heeft opgeroepen;

constaterende, dat de beleidslijn binnen de rijksoverheid is om slechts wegens strikte doelmatigheidsredenen topambtenaren bij uitvoerende diensten recht te geven op het gebruik van een dienstauto met chauffeur;

verzoekt de regering kritisch te kijken naar de praktijk bij de Belastingdienst met als uitgangspunt beperking van het aantal dienstauto's tot een minimum en daarover te rapporteren in het komende beheersverslag van de Belastingdienst,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Vliet