Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233003 nr. 43

33 003 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012)

Nr. 43 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET

Voorgesteld 15 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de 30%-regeling uit de loonbelasting is bedoeld om Nederland aantrekkelijker te maken voor mensen die hier een duidelijke toegevoegde meerwaarde kunnen leveren op grond van hun specifieke economische expertise;

constaterende, dat desondanks een aantal profvoetballers gebruikmaakt van de 30%-regeling en zodoende een aanzienlijk deel van hun vaak hoge inkomen belastingvrij ontvangen;

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat de 30%-regeling zodanig gericht wordt dat alleen werknemers met een duidelijke toegevoegde meerwaarde voor de Nederlandse arbeidsmarkt onder deze regeling kunnen vallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Vliet