Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233001 nr. 10

33 001 Staat van de Europese Unie 2011–2012

Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN ORMEL EN DIJKHOFF

Voorgesteld 9 februari 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat bij afronding van onderhandelingen met kandidaat-lidstaten de onderhandelingshoofdstukken worden gesloten;

constaterende, dat de Europese Commissie geen instrument heeft om de implementatie van de onderhandelingshoofdstukken na toetreding te monitoren, in het bijzonder op het terrein van de rechtsstaat;

constaterende, dat voor het vertrouwen binnen de Unie het wenselijk is om voor lidstaten tot betere monitoring van de rechtsstaat te komen;

verzoekt de regering om er bij de Europese Commissie voor te pleiten om er in alle lidstaten actiever op toe te zien en te monitoren dat de rechtsstaat zich ontwikkelt binnen de kaders van de verdragen en hierover eenmaal per vijf jaar per lidstaat te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ormel

Dijkhoff