33 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012

Nr. 95 MOTIE VAN HET LID DIJKSTRA

Voorgesteld 15 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de maximale zorgtoeslag voor paren meer dan twee keer zo hoog is als voor alleenstaanden;

overwegende, dat de zorgverzekering op individuele basis is geregeld en er daarom geen enkele reden is om paren meer te compenseren dan alleenstaanden;

van mening, dat de overheid de vrijheid om zelf een samenlevingsvorm te kiezen dient te respecteren en de belangen van alleenstaanden even zwaar moet laten wegen als de belangen van de meerpersoonshuishoudens;

verzoekt de regering om de vormgeving van de zorgtoeslag zodanig te wijzigen dat paren niet langer bevoordeeld worden ten opzichte van alleenstaanden, door het surplus voor de zorgtoeslag voor paren af te romen en dit budgettair-neutraal vorm te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkstra

Naar boven