33 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012

Nr. 94 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 15 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het voorliggende besluit over het wijzigen van de percentages van het drempel- en het toetsingsinkomen de lage en middeninkomens treft en de hoge inkomens ontziet;

overwegende, dat het voorliggende besluit onvoldoende recht doet aan het uitgangspunt dat de zorgpremie niet een te groot beslag op het inkomen mag leggen, maar slechts lijkt te zijn ingegeven door een bezuinigingsdoelstelling;

overwegende, dat aan het stijgende beroep op de zorgtoeslag ten grondslag ligt dat steeds meer huishoudens moeite hebben met het opbrengen van de zorgpremie;

verzoekt de regering het voorliggende besluit niet uit te voeren en in plaats daarvan met een voorstel te komen om de zorgpremie meer inkomensafhankelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Naar boven