33 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012

Nr. 66 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID MULDER C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 39

Voorgesteld 15 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de doorstart van het elektronisch patiëntendossier (epd) aan een zijden draadje hangt, waardoor deze infrastructuur met ingang van 1 januari 2012 hoogstwaarschijnlijk niet langer beschikbaar is;

van mening, dat het naar de prullenbak verwijzen van deze infrastructuur die klaar is voor gebruik, een ongewenste stap achteruit is met het oog op de kwaliteit van de zorg, die de zorgsector terug voert naar het papieren tijdperk;

verzoekt de regering de betrokken organisaties – inclusief patiëntenorganisaties, cliëntenorganisaties en privacy experts – op te roepen om het elektronisch patiëntendossier alsnog van de grond te laten komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mulder

Kuiken

Omtzigt

Naar boven