Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-XVI nr. 52

33 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012

Nr. 52 MOTIE VAN HET LID GERBRANDS C.S.

Voorgesteld 10 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat een deel van de Zvw-hulpmiddelen en een deel van de AWBZ-hulpmiddelen naar de Wmo worden overgeheveld;

van mening, dat het verzekerd recht op hulpmiddelen binnen de Wmo vervalt en dat gemeenten operationeel niet zijn uitgerust om deze stroom aan hulpmiddelen in goede banen te leiden;

verzoekt de regering geen Zvw-hulpmiddelen en geen AWBZ-hulpmiddelen over te hevelen naar de Wmo maar deze onder de Zvw te laten vallen en verder niets te veranderen aan de hulpmiddelen die nu onder de Wmo vallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerbrands

Venrooy-van Ark

Smilde

Voortman