33 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012

Nr. 192 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 juli 2012

Hierbij informeer ik u over de stand van zaken met betrekking tot het onderzoek van het medisch beroepsgeheim in brede zin. In mijn brief van 26 maart 2012, met Kamerstuk 33 000 XVI, nr. 170, inzake vermeende schending van het medisch beroepsgeheim in het VU medisch centrum, heb ik uw Kamer meegedeeld dat ik ernaar streefde om op basis van het onderzoeksrapport voor de zomer van 2012 een standpunt aan uw Kamer te sturen.

Sinds 26 maart 2012 is echter een aantal onderwerpen, waaronder wetsvoorstel 32 398 Wet forensische zorg voor zover dat raakt aan het medisch beroepsgeheim, toegevoegd aan het onderzoek. Ik wil de onderzoekers voldoende tijd geven om alle onderwerpen in het onderzoek te betrekken. Tevens wil ik in de beleidsreactie betrekken de resultaten van het onderzoek door het Openbaar Ministerie, in hoeverre het medisch beroepsgeheim strafrechtelijk onderzoek bemoeilijkt. Het Openbaar Ministerie heeft zijn onderzoek nog niet afgerond.

Om de voorgaande redenen zal het standpunt ten aanzien van het medisch beroepsgeheim uiterlijk in het najaar van 2012 aan uw Kamer worden gestuurd.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. I. Schippers

Naar boven