Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-XVI nr. 154

33 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012

Nr. 154 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER BURG EN DILLE TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 153

Voorgesteld 22 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er in Nederland substantieel meer kinderen gebruik maken van jeugdzorg dan op basis van objectieve gezondheidscriteria kan worden verwacht;

van mening, dat kinderen die zich niet volgens het ideale patroon ontwikkelen en een iets afwijkend patroon volgen, dan wel kinderen die te druk zijn en daarom snel afgeleid zijn, dan wel kinderen die niet aan alle hooggespannen verwachtingen van hun ouders of verzorgers kunnen voldoen niet per definitie een probleem hebben;

verzoekt de regering het «demedicaliseren» van de Nederlandse jeugd en het beëindigen van het onnodig problematiseren van deze jeugd als derde hoofddoel aan de stelselwijziging toe te voegen en hier bij uitwerking handen en voeten aan te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Burg

Dille