33 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012

Nr. 145 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 december 2011

Tijdens het Wetgevingsoverleg Sport op 28 november jl. heb ik mevrouw Dijkstra (D66) toegezegd haar vraag naar bloedcontroles in opdracht van de wereld-atletiekbond IAAF schriftelijk te beantwoorden. Bij dezen kom ik die toezegging na.

Tijdens het laatstgehouden WK Atletiek in Korea is bij een groot aantal atleten bloed afgenomen ten behoeve van het opsporen van eventueel dopinggebruik. Daarnaast zouden de monsters echter ook gebruikt zijn voor het vaststellen van testosteronwaardes bij vrouwelijke atleten. Of dit daadwerkelijk heeft plaatsgevonden kan ik – na overleg met onder andere de Atletiekunie en NOC*NSF – niet bevestigd krijgen.

Indien het afgenomen bloed in het kader van een dopingcontrole eveneens heimelijk getest zou zijn op testosteronwaarde, dan vind ik dat ontoelaatbaar.

Urine- en bloedstalen die door een anti dopingorganisatie worden afgenomen mogen alleen gebruikt worden voor anti dopingdoeleinden, te weten het testen op gebruik van stoffen die op de dopinglijst zijn opgenomen. Slechts wanneer er uitdrukkelijk specifieke toestemming gevraagd en verkregen wordt, waarbij voorafgaand voldoende informatie moet worden verstrekt, kan het monster onderzocht worden op andere stoffen dan die van de dopinglijst.

Gezien het feit dat het WK niet op Nederlands grondgebied heeft plaatsgevonden en er geen resultaten van testosteronwaarde bij Nederlandse atleten bekend zijn geworden, zie ik geen mogelijkheid en aanleiding om nadere stappen te zetten richting IAAF.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers

Naar boven