33 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012

Nr. 144 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 december 2011

Vandaag, op 15 december 2011, heeft de Nationale Ombudsman een rapport gepubliceerd over de werkwijze van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in de zaak van Jelmer Mulder.

In mei 2007 heeft baby Jelmer een operatie in het UMCG ondergaan. Na de operatie zijn complicaties opgetreden en is hersenbeschadiging opgetreden. Dat dit is gebeurd is verschrikkelijk voor alle betrokkenen, maar uiteraard vooral voor Jelmer, zijn ouders en familie.

Uit het rapport van de Nationale Ombudsman wordt duidelijk dat de IGZ op verschillende plekken steken heeft laten vallen. De Nationale Ombudsman is van oordeel dat de inspectie tijdens en na het onderzoek naar de operatie van Jelmer Mulder niet heeft voldaan aan alle vereisten van professionaliteit, transparantie en voortvarendheid. Dat is zeer ernstig. Het is dan ook terecht dat de Hoofd Inspecteur namens de IGZ excuses heeft aangeboden, zowel schriftelijk aan de ouders, als ook publiekelijk afgelopen zomer.

Ik zal het rapport en de conclusies van de Nationale Ombudsman goed bestuderen en de Kamer in januari 2012 mijn reactie op het rapport doen toekomen.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers

Naar boven