33 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012

Nr. 130 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 104

Ontvangen 20 december 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 44 Maatschappelijke ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 12 000 (x € 1 000).

Toelichting

Dit amendement regelt dat de voorgestelde bezuiniging van € 12 000 000,– op het boven regionaal vervoer (Valys) ongedaan wordt gemaakt. De dekking wordt gevonden in de meevaller van de aanbesteding A4 Midden Delfland. Deze meevaller wordt door middel van amendementen op het Infrastructuurfonds (Kamerstukken II, 2011/12, 33 000 A, het amendement dat is ingediend te vervanging van nr. 47) en de begroting I&M (Kamerstukken II, 2011/12, 33 000 XII, het amendement dat is ingediend te vervanging van nr. 104) als dekking gebruikt voor dit amendement.

De indieners willen dat het kilometerbudget voor mensen die recht hebben op het boven regionaal vervoer niet beperken. Zolang het openbaar vervoer geen wezenlijk alternatief is, moeten mensen kunnen reizen met Valys.

De indieners merken op dat de verschuiving van 12 miljoen maar voor één jaar nodig is, omdat per 2013 een nieuwe regeling voor het boven regionale vervoer wordt ontworpen. Dit is de reden waarom de indieners de dekking hebben gevonden in een incidentele meevaller.

Leijten

Wiegman-Van Meppelen Scheppink

Naar boven