33 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012

Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 oktober 2011

Hierbij bied ik u het rapport Staat van de Gezondheidszorg 20111 aan dat is opgesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het rapport doet verslag van het onderzoek van de inspectie naar de toepassing van ICT in de informatie-uitwisseling in de zorg. Mijn reactie op dit rapport zal ik opnemen in de brief over ICT en E-Health die ik voor het eind van het jaar aan u zal zenden.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven