33 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 april 2012

Hierbij deel ik u mede dat de beantwoording van de Kamervragen van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, over de mogelijke vermindering van de administratieve lasten bij verhoging van de instellingsgrens voor ondernemingsraden, niet mogelijk is binnen de gestelde termijn van drie weken. De reden hiervoor is dat nader overleg en onderzoek nodig is voor beantwoording.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H. G. J. Kamp

Naar boven