33 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

Nr. 59 MOTIE VAN HET LID ORTEGA-MARTIJN

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de dienstverlening van het UWV voor een groot deel wordt beperkt tot elektronische dienstverlening;

overwegende, dat naast elektronische dienstverlening ook persoonlijke begeleiding waardevol is in de begeleiding naar werk;

overwegende, dat mensen die op zoek zijn naar werk, van elkaars ervaringen kunnen leren om hun kansen op het vinden van werk te vergroten en dat ondersteuning door vrijwilligers hierbij ook nuttig is;

verzoekt de regering om het UWV naast de elektronische dienstverlening ook in te laten zetten op buddyprojecten waarbij werkzoekenden van elkaars ervaringen kunnen leren en begeleid kunnen worden door vrijwilligers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ortega-Martijn

Naar boven