33 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

Nr. 57 MOTIE VAN HET LID ORTEGA-MARTIJN

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat via de uitvoering van de door de Kamer aangenomen motie-Ortega-Martijn c.s. (24 515, nr. 166) 5 mln. ter beschikking is gesteld aan landelijke vrijwilligersorganisaties om in samenwerking met gemeenten en/of professionele schuldhulporganisaties projecten te starten die het ondersteunende werk van vrijwilligers bij de schuldhulpverlening bevorderen;

constaterende, dat de landelijke financiering van de opgestarte projecten dit jaar is afgelopen en dat gemeenten in de praktijk twijfelen om de financiering van de projecten over te nemen;

overwegende, dat het inzetten van vrijwilligers in de schuldhulpverlening ter ondersteuning van professionele schuldhulpverleners een nuttige manier is om kosten te besparen en zo bijdraagt aan een efficiëntere schuldhulpverlening;

van mening, dat tevens de positieve resultaten van de reeds opgestarte projecten behouden moeten worden;

verzoekt de regering om het belang van het continueren van de projecten ter ondersteuning van het werk van vrijwilligers bij de schuldhulpverlening nadrukkelijk onder de aandacht te brengen van gemeenten en de Kamer na een jaar te informeren over de mate waarin de betreffende projecten zijn voortgezet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ortega-Martijn

Naar boven