33 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

Nr. 55 MOTIE VAN HET LID KLAVER

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat 33% van alle werkenden in Nederland deel uitmaakt van de flexibele schil en dat deze groep de komende tijd nog verder zal groeien;

constaterende, dat de grootste klap van de crisis opgevangen wordt door de flexibele schil op de arbeidsmarkt;

overwegende, dat de mensen die deel uitmaken van deze flexibele schil (flexwerkers, uitzendkrachten, zzp'ers et cetera), niet dezelfde scholingsrechten hebben als hun collega's in vaste dienst, omdat zij vaak buiten de sector of cao vallen;

constaterende, dat zowel de vraag om flexibiliteit als de vraag om mobiliteit op de arbeidsmarkt stijgt;

verzoekt de regering de mogelijkheid te onderzoeken om werkgevers die kiezen voor flexibele groepen, te verplichten om jaarlijks 2,5% van de loonsom met een minimum van € 1000 af te dragen voor de scholing van deze mensen en de mogelijkheden rondom fiscaal aantrekkelijk sparen voor beide partijen hierin mee te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Naar boven