33 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

Nr. 54 MOTIE VAN HET LID KLAVER

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de grootste klap van de crisis wordt opgevangen door de flexibele schil op de arbeidsmarkt;

overwegende, dat de gevolgen van de crisis de komende tijd nog heviger zullen worden;

constaterende, dat werkgevers zich onder de huidige omstandigheden vaak genoodzaakt zien om flexwerkers op straat te zetten, omdat ze hun tijdelijke contracten niet durven om te zetten in vaste contracten;

verzoekt de regering de mogelijkheid van een ontheffing op het arbeidsrecht voor de periode van 2012 tot 2014 te onderzoeken en zo nodig te realiseren, waardoor flexwerkers vaker en langer een tijdelijk contract kan worden aangeboden dan in de wet voorzien, met een maximum van vier tijdelijke contracten of een duur van 48 maanden en aan deze ontheffing een scholingsrecht te koppelen;

verzoekt de regering voorts hierin op te nemen dat werkgevers die gebruikmaken van deze ontheffing, na afloop van het extra tijdelijke contract de werknemer in kwestie een vast contract dienen te bieden of een wachttijd van minimaal één jaar aan dienen te houden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Naar boven